verwalt-home1
 • Schroevenshop
 • Accu machines
 • Elektrische machines
 • Bouwmachines
 • Tuinmachines
 • Toebehoren
 • Bevestigingsmaterialen
 • Handgereedschappen
 • Veiligheid
 • Gereedschappen
Filter op merk
 • BOSCH
 • Contimac
 • Dewalt
 • Festo
 • Hitachi
 • Makita
 • Metabo
 • Wekador
 • B&D
 • Dynaplus
 • STIHL
 • Fein
 • Carat
 • Festool

Privacyverklaring

Privacyverklaring Verwalt

 

Verwalt bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op ….

 

Verwerkingsdoeleinden

Verwalt bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, leveringen, facturatie, herstellingen en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

 

Rechtsgronden  van de verwerking

Verwalt bvba verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar klanten. Verwalt verwerkt ook persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen en op grond van een wettelijke verplichting.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Verwalt bvba verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening/overeenkomst. Of wanneer dit verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Verwalt garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e)  of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@verwalt.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000-Brussel – commission@privacycommission.be)

 

Verwalt bvba

Herentalsesteenweg 81

2280 Grobbendonk

0430.202.522

 

 

Top